HAKATONA DAIBEZERO IZAICINĀJUMS

Saskaņā ar EK Ziņojumu par Latviju, Latvijā ir jāpalielina atkritumu pārstrāde, kā arī jāveicina aprites ekonomikas pamata radīšana, lai noteiktā apjomā un termiņā sasniegtu atkritumu direktīvās un Latvijas tiesību aktos izvirzītos mērķus.

Nepietiekamu pārstrādes jaudu dēļ pastāv risks, ka Latvija var nesasniegt izvirzītos pārstrādes mērķus vairākām atkritumu plūsmām, kā arī nodrošināt poligonos apglabāto sadzīves atkritumu apjomu samazinājumu līdz 10% 2035.gadā.

Reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs DAIBE (RAAC DAIBE) ir cieto sadzīves atkritumu apstrādes un noglabāšanas vieta Ziemeļvidzemē, kurā norit dažādu atkritumu plūsmu apstrāde, pārstrāde un sagatavošana nodošanai pārstrādei citiem uzņēmumiem. RAAC DAIBE ir virkne atkritumu veidu, kuriem šobrīd nav pārstrādes iespēju Latvijā.

Hakatona dalībniekiem tiek piedāvāti 4 atkritumu veidi – KOMPOSTS, POLIMĒRI (PP - polipropilēns, PS - polistirols) , STIKLA ŠĶIEDRAS atkritumi un nolietota TEKSTILA atkritumi, lai radītu idejas un inovācijas to izpētes uz pārstrādes veicināšanai .

Darbības programma Latvijai 2021.–2027.gadam (projekts), paredz aprites ekonomikas principu ieviešanu, t.sk. atbalstu atkritumu pārstrādei un reģenerācijai. Programma peredz atbalstāmās darbības atkritumu pārstrādes un reģenerācijas iekārtu jaudas palielināšanai un jaunu jaudu nodrošināšanai.

Lai veicinātu efektīvu atkritumu saimniecību, kā arī virzītos uz aprites ekonomikas īstenošanu, ZAAO vēlas radīt iespēju jauniem uzņēmējiem, zinātniekiem un vides entuziastiem līdzdarboties Latvijai tik svarīgos procesos un radīt inovācijas atkritumu izpētes un pārstrādes jomā.

Polimēri

Daibes_poligons-2s.jpg

Stikla škiedras atkritumi

Daibes_poligons-17.jpg

Tekstils

tekstils1

Komposts

markus-spiske-fDvokTkwEZ8-unsplash
sibilla_vestnesis

Sibilla Šlēgelmilha / hakatona vēstnese 2023

Mani sauc Sibilla. Sirdī es vienmēr esmu bijusi dabas bērns. Būšana dabā, ļauj gan izlādēties, gan uzlādēties, tāpēc es par to rūpējos, mainot savu ikdienas ieradumus - talkojot, piedaloties dažnedažādos izglītojoša rakstura pasākumos un daloties ar iegūtajā zināšanām sociālajos tīklos. Vēlos parādīt, ka būt zaļākam neapgrūtina ne ikdienu, ne brīvdienas, ne ceļošanu. Man rūpes par vidi ir svarīga tēma, tāpēc nekavējos aicinājumam būt par Hakatona ''DaibeZero'' vēstnesi. Arī man vēl ir daudz ko mācīties, tāpēc šī ir lieliska izdevība papildināt savas zināšanas un, iespējams, kādu iedvesmot dzīvot ''zaļāku'' dzīvesveidu un ideālajā gadījumā - rosināt diskusijas un inovatīvas idejas atkritumu pārstrādei un to otrreizējai izmantošanai.

SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS

  • Atkritumu pārstrādes projekta ideja, kas ietver esošo materiālu izpētes procesu
    jauna materiāla radīšanai, kas izmantojams tautsaimniecībā vai ir izejviela jauna
    produktu radīšanai.
  • Latvijā atkritumu pārstrādē joprojām ir brīvas nišas lai varētu domāt par jaunu
    pārstrādes uzņēmuma veidošanu. Potenciālajam pārstrādes uzņēmuma veidotājam tiks piedāvātas iespējas infrastruktūras izveidei RAAC DAIBE.